TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh thông báo về buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường của Nghiên cứu sinh Phan Thanh Minh với đề tài: Điều khiển tối ưu luồng video điểm-đa điểm trong mạng 5G siêu dày đặc.”

Ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã số: 9520216

Giáo viên hướng dẫn 1: PGS.TS. Đặng Xuân Kiên

Giáo viên hướng dẫn 2: TS. Võ Nguyên Sơn

Thời gian:  8g30 ngày 30 tháng 3 năm 2021

Địa điểm: Phòng E003 – Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh. Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Mọi chi tiết xin liên hệ Viện Đào tạo Sau Đại học-Số ĐT: 02835125827. Email:

sdh@ut.edu.vn

 

                 VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

                   VIỆN TRƯỞNG

              (Đã ký)

              PGS.TS. Đặng Xuân Kiên