Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh thông báo về buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở của Nghiên cứu sinh Phan Thanh Minh với đề tài “Điều khiển tối ưu luồng video điểm-đa điểm trong mạng 5G siêu dày đặc.

Ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

Mã số: 9520216

Giáo viên hướng dẫn 1: PGS.TS. Đặng Xuân Kiên

Giáo viên hướng dẫn 2: TS. Võ Nguyên Sơn

Thời gian: 08h30 ngày 02/12/2020 (Thứ 4).

Địa điểm: Phòng A.213 – Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Mọi chi tiết xin liên hệ Viện Đào tạo Sau Đại học-Số ĐT: 02835125827. Email:

sdh@ut.edu.vn

  VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC VIỆN TRƯỞNG
(Đã ký)              
PGS.TS. Đặng Xuân Kiên