THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh thông báo về buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thành  Nhật Lai với đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng động lực học dòng chảy bao đến lực cản tàu thủy trong quá trình thay đổi hướng chuyển động.

Ngành: Khoa học hàng hải

Mã số: 9840106

Giáo viên hướng dẫn 1:PGS. TS. Phạm Kỳ Quang

Giáo viên hướng dẫn 2:TS. Vũ Văn Duy

Thời gian: 8h30 ngày 28/03/2020.

Địa điểm: Phòng E003 – Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh. Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Thông tin về tóm tắt và toàn văn luận án, trang thông tin về những điểm mới của luận án bằng tiếng Việt và tiếng Anh xin vui lòng xem tại đây:

http://luanvan.moet.gov.vn/?page=1.41&view=34784”.

Mọi chi tiết xin liên hệ Viện Đào tạo Sau Đại học-Số ĐT: 02835125827. Email:

sdh@ut.edu.vn

  VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
VIỆN TRƯỞNG
(Đã ký)              
PGS.TS. Đặng Xuân Kiên