Viện Đào tạo Sau Đại học thông báo lịch bảo vệ chuyên đề và xét duyệt đề cương Tiến sĩ tháng 05.2020 như sau:

  1. Hội đồng đánh giá chuyên đề Tiến sĩ ngành Kỹ thuật cơ khí động lực

Thời gian: 8h00 ngày 19/05/2020 tại E003

2. Hội đồng xét duyệt đề cương Nghiên cứu sinh ngành Tổ chức và quản lý vận tải

Thời gian: 14h00 ngày 19/05/2020 tại E003

Kính mời quý thầy/cô, Nghiên cứu sinh và học viên quan tâm tới tham dự

Trân trọng!