TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TP. HCM
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH 
ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ NĂM 2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. HCM, ngày 07 tháng 05 năm 2016

THÔNG BÁO
 Công bố kết quả tuyển sinh và nhận đơn chấm lại bài thi thi tuyển sinh chương trình đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2016
__________

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2010/TT-BGDĐT ngày 28/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo;

Căn cứ kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2016 của thí sinh, trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo:

1. Công bố kết quả tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2016: Thí sinh có thể xem kết quả thi tại đây  

2. Nhà trường nhận đơn phúc khảo bài thi của thí sinh trong thời gian từ ngày 07/05/2016 đến 16h30’ ngày 22/05/2016 (trong giờ hành chính các ngày Thứ hai đến Thứ 6 hàng tuần).

– Mẫu đơn phúc khảo (File đính kèm, chi tiết xem tại đây  ).

– Lệ phí phúc khảo bài thi: 100.000 đồng/môn thi.

– Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Viện Đào tạo Sau Đại học, trường ĐH GTVT TP.HCM, ĐC: Số 2 đường D3, P25, quận Bình Thạnh, TPHCM.

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
                                                                                         CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(đã ký)

                                                                                PGS. TS Nguyễn Hữu Khương