Viện đào tạo sau đại học – Trường Đại học giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017 diễn ra vào ngày 27,28/05/2017.

Thí sinh làm đơn phúc khảo nếu có yêu cầu theo file mẫu. Lệ phí phúc khảo là 100.000đ/môn.
Thời gian nhận đơn phúc khảo từ ngày 09/06/2017 – 23/06/2017
Sau thời gian phúc khảo trên Viện đào tạo sau đại học sẽ thông báo quyết định trúng tuyển và hướng dẫn thủ tục nhập học.
Trân trọng!
Kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017 tại đây
Mẫu đơn phúc khảo  tại đây