Viện Đào tạo sau đại học gửi thời khóa biểu tháng 6/2020 . Đề nghị học viên cập nhật lịch học và thông báo tới các học viên cùng lớp đi học đầy đủ, đúng giờ.

Lịch học tháng tiếp theo sẽ được cập nhật vào ngày 25 của tháng.

Lưu ý: Học viên ăn mặc lịch sự, tham gia học tập đúng thời gian và số buổi quy định tránh trường hợp bị cấm thi vào cuối kỳ.

Thời khóa biểu tháng 06.2020 xem tại đây

Trân trọng!