Viện Đào tạo sau đại học gửi thời khóa biểu tháng 3/2021 . Đề nghị học viên cập nhật lịch học và thông báo tới các học viên cùng lớp đi học đầy đủ, đúng giờ.

Lưu ý: Học viên ăn mặc lịch sự, tham gia học tập đúng thời gian và số buổi quy định tránh trường hợp bị cấm thi vào cuối kỳ.

Thời khóa biểu tháng 3.2021 xem tại đây.

Trân trọng!