THỜI GIAN BIỂU THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT NĂM 2021

CHIỀU NGÀY 18/12/2021 (Thứ Bảy): PHỔ BIẾN QUY CHẾ THI, PHÁT THẺ DỰ THI, ĐIỀU CHỈNH SAI SÓT TRONG HỒ SƠ DỰ THI, THI MÔN TOÁN (120 PHÚT)

 • 13h00: Cán bộ coi thi sẽ tập trung đăng nhập vào Phòng Họp Hội đồng trực tuyến
 • 13h00-13h30 : Thường trực Hội đồng sẽ phổ biến thông tin, quy chế thi cho các cán bộ coi thi. Chuyên viên bên Trung tâm Dữ liệu sẽ hướng dẫn về quy trình coi thi.
 • 13h30-14h00: Thí sinh đăng nhập vào hệ thống
 • 14h00 đến 14h30: Cán bộ coi thi bắt đầu điểm danh, nhận diện thí sinh qua Camera & giấy tờ tùy thân ( CMND), kiểm tra, sinh hoạt quy chế, điều chỉnh sai sót trong hồ sơ dự thi;
 • 14h30: Hệ thống bắt đầu mở đề và thí sinh sẽ bắt đầu thực hiện thao tác lấy đề và làm bài
 • 14h30 đến 16h30: Thí sinh làm bài thi;
 • 16h15: Cán bộ coi thi nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài;
 • 16h30: Cán bộ coi thi thông báo hết giờ làm bài
 • 16h30-17h00: Thí sinh chụp lại bài làm và nộp bài lên hệ thống.

SÁNG NGÀY 19/12/2021 (Chủ Nhật): THI MÔN CƠ SỞ NGÀNH (120 PHÚT)

 • 07h30: Cán bộ coi thi có mặt tại phòng Hội đồng trực tuyến
 • 07h30-8h00 : Thí sinh đăng nhập vào hệ thống
 • 08h00 đến 08h30: Cán bộ coi thi bắt đầu điểm danh và nhận diện thí sinh qua Camera & giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD).
 • 08h30: Hệ thống bắt đầu mở đề và thí sinh sẽ bắt đầu thực hiện thao tác lấy đề và làm bài
 • 08h30 đến 10h30: Thí sinh làm bài thi;
 • 10h15: Cán bộ coi thi nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài;
 • 10h30: Cán bộ coi thi thông báo kết thúc thời gian làm bài
 • 10h30 – 11h00: Thí sinh chụp lại bài làm và nộp bài lên hệ thống

CHIỀU NGÀY 19/12/2021 (Chủ Nhật): THI MÔN ANH VĂN (90 PHÚT)

 • 13h45: Cán bộ coi thi có mặt tại phòng Hội đồng trực tuyến
 • 14h00 đến 14h30: Cán bộ coi thi bắt đầu điểm danh và nhận diện thí sinh qua Camera & giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD).
 • 14h30 : Hệ thống bắt đầu mở đề và thí sinh sẽ bắt đầu thực hiện thao tác lấy đề và làm bài
 • 14h30 đến 16h00 : Thí sinh làm bài thi;
 • 15h45: Cán bộ coi thi nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài;
 • 16h00: Cán bộ coi thi thông báo kết thúc thời gian làm bài
 • 16h00 – 16h30: Thí sinh chụp lại bài làm và nộp bài lên hệ thống

                                                                                  KT.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
                                                                                         THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG

                                                                                                               (đã ký)

                                                                                                 PGS.TS Đặng Xuân Kiên

 

 * DANH SÁCH THI THÍ SINH VUI LÒNG XEM TẠI ĐÂY ( BẢN CẬP NHẬP CUỐI)

* HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC THAM GIA THI TUYỂN SINH DÀNH CHO CÁC THÍ SINH TẠI ĐÂY