Kết quả quét turnitin đợt ngày 15/05/2021

Viện đào tạo sau đại học thông báo kết quả quét Turnitin đợt 15 tháng 5 năm 2021. Học viên kiểm tra file đính kèm, trường hợp nào không đạt sẽ không…

Thời khóa biểu tháng 5/2021

Viện Đào tạo sau đại học gửi thời khóa biểu tháng 5/2021. Đề nghị học viên cập nhật lịch học và thông báo tới các học viên cùng lớp đi học đầy…