Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua đề án mở 2 ngành tiến sĩ, 1 ngành thạc sĩ cụ thể:

Thạc sĩ:
1. Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, mã số 60580208

Tiến sĩ
1. Ngành Khoa học hàng hải, mã số 62840106
2. Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực, mã số 62520116

Quyết định V/v giao cho Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ xem chi tiết tại đây