Viện đào tạo sau đại học thông báo đã có quyết định về việc giao Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Tổ chức & quản lý vận tải và ngành Thạc sĩ Quản lý xây dựng. Quyết định xem tại đây

Viện đào tạo sau đại học thông báo tuyển sinh nhận hồ sơ đối với 2 ngành mới. Ngành thạc sĩ Quản lý xây dựng sẽ tuyển sinh theo đợt 1 năm 2018, và ngành Tiến sĩ TCQLVT sẽ luôn nhận hồ sơ nếu nghiên cứu sinh đủ điều kiện.

Trân trọng thông báo