Sáng ngày 03/10/2019,  trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cho NCS Châu Văn Bảo.

Tên đề tài luận án : “Nâng cao chất lượng điện năng dùng mạch lọc tích cực dạng lai ghép sử dụng phương pháp điều khiển thông minh”.

Luận án tiến sĩ thuộc chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, mã số: 9520216. Người hướng dẫn khoa học thứ nhất là PGS.TS Võ Công Phương, Người hướng dẫn khoa học thứ 2 là TS. Châu Minh Thuyên.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 528/QĐ-ĐHGTVT ngày 15 tháng 08 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, gồm:

STT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh hội đồng
1. PGS. TS Đồng Văn Hướng ĐH GTVT TP. HCM Chủ tịch Hội đồng;
2. PGS.TS Trần Anh Dũng ĐH Hàng hải Việt Nam Ủy viên, phản biện 1;
3. PGS.TS Đặng Xuân Kiên ĐH GTVT TP. HCM Ủy viên, phản biện 2;
4. PGS.TS Nguyễn Chí Ngôn ĐH Cần Thơ Ủy viên, phản biện 3;
5. PGS.TS Trần Trọng Minh ĐH Bách Khoa Hà Nội Ủy viên;
6. TS. Phạm Công Thành ĐH Công nghiệp thực phẩm TP. HCM Ủy viên;
7. TS. Nguyễn Hữu Chân Thành ĐH GTVT TP. HCM Ủy viên thư kí;

Hội đồng sau khi nghe NCS Châu Văn Bảo trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Uỷ viên Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Các thành viên Hội đồng và những người tham dự lắng nghe nghiên cứu sinh Châu Văn Bảo trả lời các câu hỏi, giải trình các vấn đề cần làm rõ từ các ý kiến phản biện, nhận xét của các nhà khoa học liên quan đến nội dung nghiên cứu.

Sau thời gian họp và thảo luận kín, Hội đồng thống nhất đưa ra quyết nghị như sau: Luận án có ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn cao; Phương pháp nghiên cứu có tính hợp lý, hiện đại và độ tin cậy; Các kết quả nghiên cứu của luận án mang tính mới, đóng góp vào lĩnh vực chuyên ngành cả về mặt lý thuyết lẫn ứng dụng; Nghiên cứu sinh cần rà soát, chỉnh sửa một số lỗi biên tập trong luận án.

Kết luận hội đồng: Luận án của NCS Châu Văn Bảo đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Trường, NCS Châu Văn Bảo xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa cho NCS Châu Văn Bảo.

Một số hình ảnh buổi lễ

Nghiên cứu sinh Châu Văn Bảo trình bày luận án Tiến sĩ trước Hội đồng

PGS.TS Đồng Văn Hướng – Chủ tịch hội đồng

công bố Nghị quyết hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Trường

Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Trường

Nghiên cứu sinh cùng các nhà khoa học