Viện đào tạo sau đại học xin gửi học viên lịch thi cao học tháng 7 năm 2017 : xem tại đây

Thời gian thi diễn ra vào ngày 23/07/2017.
Thời gian bắt đầu thi: Sáng – 7h30; chiều 13h30.
Đề nghị học viên tham dự đúng giờ, mang theo thẻ học viên, tài liệu được sử dụng theo quy định, máy tính bỏ túi (nếu có tính toán).
Đối với trường hợp học viên xin hoãn thi đề nghị gửi đơn trước ngày 20/07/2017.
Trân trọng!
Mẫu đơn xin hoãn thi: tải xuống tại đây.