Viện đào tạo sau đại học thông báo lịch thi kết thúc học phần tháng 3 năm 2018 sẽ diễn ra vào ngày 31,01/04/2018 với các môn và lịch thi file đính kèm

Học viên theo dõi lịch thi và tham dự thi đúng thời gian quy định. Nếu qua 15p tính từ lúc bắt đầu làm bài học viên không tham dự sẽ được tính là vắng thi. Trong quá trình làm bài học viên tuyệt đối không được sử dụng điện thoại di động, các thiết bị điện tử có chức năng chụp hình, sao lưu thông tin. Học viên không được trao đổi tài liệu và bàn bài trong quá trình thi.

Trường hợp xin hoãn thi đề nghị nộp đơn xin hoãn thi có xác nhận của cơ quan hoặc giấy bệnh viện trong trường hợp ốm đau.

Trân trọng!