Viện đào tạo sau đại học trân trọng thông báo lịch thi kết thúc môn đợt 2 năm 2017 có thay đổi cho các học viên các lớp. Đề nghị học viên nắm rõ lịch thi và tham dự thi đúng thời gian.

Yêu cầu thi kết thúc học phần: Không sử dụng điện thoại, các thiết bị điện tử có thể sao chép, chụp hình.

Đối với đề thi được sử dụng tài liệu đề nghị mỗi học viên có bộ tài liệu riêng, không trao đổi.

Mang theo thẻ học viên hoặc chứng minh thư.

Đối với các học viên bị trùng lịch công tác, nằm viện hoặc lý do chính đáng đề nghị làm đơn xin hoãn thi theo mẫu có xác nhận nộp trước ngày thi 48h.

Trân trọng!

Lịch thi kết thúc học phần tháng 12 năm 2017 xem tại đây