Viện đào tạo sau đại học thông báo lịch thi kết thúc học phần cao học ngày 22-25 tháng 12/2016
Học viên theo dõi lịch thi theo file đính kèm và sắp xếp ôn tập, tham gia đầy đủ. Khi tham gia dự thi yêu cầu học viên mang theo thẻ học viên, học viên chỉ được sử dụng tài liệu riêng theo yêu cầu, không sử dụng điện thoại, máy tính xách tay trong buổi thi.
Trường hợp học viên bận công tác đột xuất hoặc có lý do chính đáng đề nghị làm đơn xin hoãn thi có xác nhận của cơ quan, hoặc đơn vị có liên quan gửi nộp cô Mai Hương hoặc cô Trúc Uyên tại Viện đào tạo sau đại học trước ngày 19/12/2016, sau ngày này sẽ bị coi là vắng thi.
Trân trọng!
Lịch thi kết thúc học phần tháng 12 ngày 22-25 tháng 12 năm 2016.