Viện đào tạo sau đại học thông báo lịch thi kết thúc các học phần thạc sĩ đã hoàn thành theo file đính kèm.

Học viên theo dõi lịch thi và tham gia với yêu cầu như sau:

  1. Tham dự đúng thời gian ca thi
  2. Không sử dụng điện thoại di động, máy tính, các thiết bị điện tử (trừ các môn có ghi chú).
  3. Chỉ được sử dụng tài liệu đúng nội dung môn thi.
  4. Trang phục gọn gàng, lịch sự.

Lưu ý: Học viên sẽ chỉ được hoãn thi nếu có lý do chính đáng như ốm bệnh nhập viên, được cử đi công tác làm nhiệm vụ phục vụ tổ quốc tại các địa điểm vùng sâu vùng sa, hải đảo. Yêu cầu học viên gửi đơn xin hoãn thi trước ngày thi ít nhất 2 ngày (mẫu tại đây)

Lịch thi kết thúc học phần tháng 12.2020 vui lòng xem tại đây.