Kính gửi Anh/chị,

Viện đào tạo sau đại học mở các lớp ôn thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017 như sau:

TT MÔN THỨ PHÒNG NGÀY BẮT ĐẦU GIỜ HỌC GV GIẢNG DẠY GHI CHÚ
1 Tiếng Anh 3,4 F301 04/10 – 15/11 18h-21h Cô Trần Thị Tú Anh
2 Toán A 2,5 F101 23/10/2017 18h-21h Cô Trương Thị Dung Dành cho khối ngành kỹ thuật
3 Toán B 5 F302 26/10/2017 18h-21h Thầy Huỳnh Văn Tùng Dành cho ngành TCQLVT
4 Cơ sở tin học 5 C102 16/11/2017 18h-21h Thầy Nguyễn Lương Anh Tuấn

0903932527

Khoa học máy tính
5 Toán rời rạc 7 C102 18/11/2017

25/11/2017

18h-21h Thầy Vũ Đình Long

0909244786

Khoa học máy tính
3 C102 21/11/2017
6 C102 24/11/2017
6 Cơ học đất 7 F103 11/11/2017 18h-21h Thầy Nguyễn Anh Tuấn

0983997793

Xây dựng cầu hầm

Đường ô tô & TP

KTXD công trình thủy

7 Kỹ thuật giao thông đường bộ 7 F101 11/11/2017 18h-21h Cô Khuất Thị Hạnh

0987799112

Quy hoạch và kỹ thuật giao thông
6 F201 17/11/2017
8 Sức bền vật liệu 6 F303 17/11/2017

24/11/2017

01/12/2017

18h-21h Thầy Nguyễn Duy

0913659649

KTXD Dân dụng &CN

Kỹ thuật tàu thủy

7 F303 18/11/2017
4 F301 22/11/2017

29/11/2017

9 Nhiệt kỹ thuật 6 F301 17/11/2017 18h-21h Thầy Lê Hữu Sơn

0908607726

KT bảo trì tàu thủy

Cơ khí ô tô

4 F302 22/11/2017
10 Lý thuyết điều khiển tự động 6 F103 17/11/2017 18h-21h Thầy Nguyễn Hữu Chân Thành

0906755907

KTĐK và tự động hóa
11 Kinh tế học 7 F101 18/11/2017 18h-21h Thầy Nguyễn Thành Luân

0979729717

Tổ chức QLVT
12 Quản lý khai thác cảng 2 F102 13/11/2017 18h-21h Thầy Nguyễn Văn Khoảng Tổ chức QLVT
13 Thương mại hàng hải 7 F102 11/11/2017 18h-21h Cô Hồ Thị Thu Hòa Tổ chức QLVT
CN F102 12/11/2017 7h30-11h
14 Kinh tế vận tải biển 6 F102 17/11/2017 18h-21h Cô Phạm Thị Nga Tổ chức QLVT

Trân trọng!Lưu ý: Anh/chị chưa đăng kí ôn thi yêu cầu đăng kí buổi học tại Viện đào tạo sau đại học cô Mai Hương trước ngày ôn thi – email: maihuong@hcmutrans.edu.vn