Viện đào tạo sau đại học trân trọng thông báo lịch ôn thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 2 năm 2019 như sau:

LỊCH ÔN THI TUYỂN SINH THẠC SĨ ĐỢT 1  NĂM 2019  
STT MÔN NGÀNH THỨ THỜI GIAN PHÒNG GV giảng dạy NGÀY BẮT ĐẦU GHI CHÚ
1 Tiếng anh Tất cả các ngành 2,3 18h00-21h00 F103 Cô Trần Thị Tú Anh Lịch học bổ sung ngày thứ 2 bắt đầu từ ngày 08/04/2019
2 Toán cao cấp B Tổ chức quản lý vận tải
Quản lý xây dựng
4,6 18h00-21h00 F101 Thầy Trần Minh Quang
3 Toán cao cấp A Các ngành còn lại (trừ KHMT) 4,6 18h00-21h00 F103 Cô Trương Thị Dung