Viện đào tạo sau đại học trân trọng thông báo lịch ôn thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 2 năm 2019 các môn chuyên ngành  như sau:

STT MÔN NGÀNH THỨ THỜI GIAN PHÒNG GV giảng dạy NGÀY BẮT ĐẦU GHI CHÚ
1 Cơ học đất Đường ô tô và đường Thành phố, Cầu hầm 7 18h00-21h00 B001 TS. Nguyễn Anh Tuấn Thứ Bảy 09/11/2019
2 Cơ sở tin học Khoa học máy tính 5 18h00-21h00 F303 TS. Nguyễn Lương Anh Tuấn Thứ Năm 07/11/2019
3 Toán rời rạc Khoa học máy tính 6 18h00-21h00 F303 TS. Nguyễn Thị Phương Chi Thứ Sáu 8/11/2019
4 Kinh tế học Tổ chức và quản lý vận tải 7 13:30 -16:30 và 18:00 – 21:00 Ca 1: F102; Ca 2: B006 ThS. Nguyễn Thành Luân Thứ Bảy 02/11/2019
5 Kỹ thuật xây dựng đường bộ Quy hoạch giao thông 6,7 18:00 – 21:00 B001 Thầy Đoàn Hồng Đức Thứ Sáu 15/11/2019

Các anh/chị có nhu cầu đăng ký ôn thi môn chuyên ngành vui lòng ghé Viện sau đại học đăng ký và đóng lệ phí trước buổi học.

Trân trọng!