Viện đào tạo sau đại học xin trân trọng thông báo lịch ôn thi thạc sĩ đợt 1 năm 2018 cụ thể như sau:

STT MÔN NGÀNH THỨ THỜI GIAN PHÒNG NGÀY BẮT ĐẦU
1 TIẾNG ANH Tất cả các ngành 2,3 18H-21H00 F101 03/04/2018
2 TOÁN CAO CẤP B Tổ chức quản lý vận tải
Quản lý xây dựng
4 18H-21H00 F101 13/04/2018
3 TOÁN CAO CẤP A Các ngành còn lại (trừ KHMT) 4,7 18H-21H00 B208 07/04/2018
4 KINH TẾ HỌC Tổ chức quản lý vận tải 5 18H-21H00 F101 19/04/2018
5 SỨC BỀN VẬT LIỆU KTXD dân dụng & CN
Kỹ thuật tàu thủy
5 18H-21H00 F102 19/04/2018
6 TOÁN HÀNG HẢI Quản lý hàng hải
Điều khiển tàu biển
6   18H-21H00 D006 20/04/2018
7 CƠ HỌC ĐẤT Công trình thủy
Đường ô tô và TP
Xây dựng cầu hầm
 5   18H-21H00  B208 20/04/2018
8 KỸ THUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Quy hoạch và KTGT 5   18H-21H00 B209 26/04/2018
9 QUẢN LÝ XÂY DỰNG Quản lý xây dựng 5 18H-21H00 B207 26/04/2018
10 LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG Lý thuyết điều khiển tự động Đang lập kế hoạch
11 TOÁN RỜI RẠC Khoa học máy tính Đang lập kế hoạch
12 CƠ SỞ TIN HỌC Khoa học máy tính Đang lập kế hoạch
Chi tiết xin liên hệ Viện đào tạo sau đại học, Phòng D001, trường ĐH GTVT TP. HCM