BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc họp Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Trường

Trường Đại học giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh Đỗ Thành Sen với đề tài: “Nghiên cứu phát triển mô hình toán học thích ứng việc mô phỏng chuyển động tàu nhiều loại thiết bị đẩy” cụ thể như sau:

Chuyên ngành: Khoa học Hàng hải

Mã số: 9840106

  • Thời gian: 8h30 ngày 13/05/2019
  • Địa điểm: Phòng E003 – Trường ĐH Giao thông vận tải TP.

Số 2, đường Võ Oanh, P.25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.

  • Thành phần: Các thành trong hội đồng, NCS, GV quan tâm.

Mọi chi tiết xin liên hệ Viện đào tạo sau đại học , SĐT: 028 3512 5827, Email: sdh@hcmutrans.edu.vn./.

Nơi nhận:

Thành viên HĐ, Website, Khoa CM

– Lưu VĐTSĐH..

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

(đã ký)

PGS.TS. Đặng Xuân Kiên