Viện đào tạo sau đại học thông báo kết quả thi tiếng anh trình độ B1 khung Châu Âu ngày 17/09/2016
Điểm đạt tiếng anh được tính như sau: Tổng các điểm thành phần >= 50 điểm, các điểm thành phần không bị điểm dưới liệt như sau: Đọc viết < 15 điểm; Nghe < 6 điểm; Điểm nói < 6 điểm.
Chi tiết xem tại đây