Tên Thời gian Địa điểm Nội dung

Hội thảo “Chỉ số giá xây dựng và những quy định mới liên quan đến việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng” tại Trường ĐH GTVT TP. HCM

Ngày 12/5/2016 Phòng E003, ĐH GTVT TP. HCM Trong thời gian vừa qua, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư xây dựng tại Việt Nam…xem tiếp