Viện đào tạo sau đại học xin gửi lịch bảo vệ hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở ngành Khoa học Hàng hải cho:

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thành Nhật Lai

Đề tài:Nghiên cứu ảnh hưởng động lực học dòng chảy bao đến lực cản tàu thủy trong quá trình thay đổi hướng chuyển động

Thời gian: 14h30 ngày 21/08/2019

Địa điểm: Phòng A213, trường ĐH GTVT HCM

Trân trọng kính mời!