Lịch bảo vệ Hội đồng Tiến sĩ

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh…

Kết quả quét turnitin đợt ngày 15/05/2021

Viện đào tạo sau đại học thông báo kết quả quét Turnitin đợt 15 tháng 5 năm 2021. Học viên kiểm tra file đính kèm, trường hợp nào không đạt sẽ không…