Viện đào tạo sau đại học xin trân trọng thông báo môn thi tuyển đầu vào thạc sĩ đợt 1 năm 2016 gồm Toán (ngành Tổ chức và quản lý vận tải thi toán cao cấp B, các ngành khác thi toán cao cấp A), Tiếng Anh và môn cơ sở ngành cụ thể như sau:

T Ngành Môn thi     
1  Kỹ thuật cơ khí động lực: có 3 chương trình
1.1 Khai thác và bảo trì tàu thủy
1.2 Cơ khí ô tô
Nhiệt kỹ thuật
     1.3 Kỹ thuật tàu thủy Sức bền vật liệu
2  Kỹ thuật điều khiển tư động hóa Lý thuyết điều khiển tự động
3  Kỹ thuật xây dựng công trình thủy Cơ học đất
4  Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông: 3 chương trình
4.1 Kỹ thuật xây dựng cầu hầm
4.2 Kỹ thuật xây dựng đường ô tô và đường thành phố
Cơ học đất
  4.3 Quy hoạch và kỹ thuật giao thông Kỹ thuật giao thông đường bộ
5  Tổ chức và quản lý vận tải Kinh tế học
6  Khoa học hàng hải: có 2 chuyên ngành
6.1 Điều khiển tàu biển
6.2 Quản lý hàng hải
Toán hàng hải
7 Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Sức bền vật liệu