Viện đào tạo sau đại học xin trân trọng thông báo danh sách miễn thi tiếng anh và danh sách phòng thi được cập nhật theo file đính kèm dưới. Đề nghị thí sinh lưu ý phòng thi mới và tham dự dầy đủ.

Danh sách miễn thi tiếng anh Download
Danh sách phòng thi 1 – F401 Download
Danh sách phòng thi 2 – F402 Download
Danh sách phòng thi 3 – F403 Download
Trân trọng cám ơn!