Viện đào tạo sau đại học thông báo danh sách học viên đã tốt nghiệp và chuẩn bị được cấp bằng thạc sĩ đợt 3 năm 2019.

Học viên có tên trong danh sách kiểm tra thông tin cá nhân và báo lại Viện đào tạo sau đại học qua email sdh@hcmutrans.edu.vn. Thời gian kiểm tra thông tin từ 17/10/2019 – 24/10/2019.

Sau ngày 24/10/2019 Viện đào tạo sau đại học sẽ tiến hành in, cấp phát bằng. Dự kiến học viên có thể bắt đầu nhận bằng từ ngày 29/10/2019.

Viện đào tạo sau đại học sẽ có thông báo chính thức cụ thể khi đã có bằng để học viên lên nhận bằng.

Danh sách học viện được cấp bằng xem tại đây

Trân trọng!