Viện đào tạo sau đại học xin trân trọng thông báo Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp nhận cho Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh  được tổ chức đào tạo một số học phần trong chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng 3 ngành sau:
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Địa điểm đào tạo: Đại học Kiên Giang, Đại học Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ
Tuyển sinh: Đợt 2 năm 2016

Chi tiết xem tại đây