MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN SỰ VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Email: sdh@ut.edu.vn, SĐT: 0283.512.5827

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ GHI CHÚ
1 PGS.TS Đặng Xuân Kiên

Email: dangxuankien@hcmutrans.edu.vn

Viện trưởng
2 TS. Đỗ Khánh Hùng

Email: hung.do@ut.edu.vn

Phó Viện trưởng

Phụ trách kế hoạch đào tạo Thạc sĩ

3 Nguyễn Thị Lan Anh email: anh_vt@hcmutrans.edu.vn Phụ trách hồ sơ, kế hoạch đào tạo hệ Tiến sĩ

Phụ trách thanh toán giảng dạy và các thanh toán hội đồng.

Kiểm soát ISO, hồ sơ giấy tờ.

Phối hợp tổ chức kỳ thi, sự kiện

4 Trần Mai Hương Email: huong.tran@ut.edu.vn Lên các kế hoạch lịch thi kết thúc học phần, thi tiếng anh…

Nhận và tổ chức bảo vệ đề cương, luận văn Thạc sĩ

Rà soát hồ sơ và xét công nhận tốt nghiệp thạc sĩ.

5 Nguyễn Ngọc Anh Email: anh.nguyen@ut.edu.vn Phụ trách tuyển sinh trình độ Thạc sĩ

Nhận đăng ký và quản lý bảng điểm, các yêu cầu xác nhận

Tổ chức các kỳ thi theo kế hoạch

Tổ chức các sự kiện đề ra

Phụ trách in ấn và cấp bằng Thạc sĩ