THỜI GIAN NỘI DUNG
Từ 13h30 đến 14h00 Ổn định tổ chức, chạy thử chương trình
Từ 14h00 đến 14h15 Văn nghệ chào mừng
Từ 14h15 đến 14h25 Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
Từ 14h25 đến 14h35 Công bố Quyết định công nhận tốt nghiệp
Từ 14h35 đến 14h45 Phát biểu chúc mừng của Lãnh đạo Nhà trường
Từ 14h45 đến 14h55 Phát biểu của đại diện Tân Thạc sĩ, tặng hoa cho đại diện Lãnh đạo Nhà trường
Từ 14h55 đến 16h00 Trao bằng Thạc sĩ
16h00 Kết thúc chương trình