DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ TẠI TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

TT Ngành Mã số Chương trình đào tạo
1 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 62520216 Chi tiết
2 Kỹ thuật Cơ khí động lực 62520116 Chi tiết
3 Khoa học Hàng hải 62840106 Chi tiết
4 Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông 62590205 Chi tiết