Thời khóa biểu tháng 4/2021

Viện Đào tạo sau đại học gửi thời khóa biểu tháng 4/2021 . Đề nghị học viên cập nhật lịch học và thông báo tới các học viên cùng lớp đi học…

Thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2021

THÔNG BÁO Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021          Kính gửi: ……………………………………………………………………… Căn cứ quy chế đào tạo thạc sĩ được ban hành…