Bảo vệ luận án Tiến sĩ đề tài “Ứng dụng mạng Nơron xây dựng thuật toán tự động phát hiện các trang web đánh cắp thông tin trên mạng (Phishing)”

Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM hiện đang đào tạo các Chuyên ngành trình độ tiến sĩ gồm: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật cơ khí động lực, Khoa học Hàng hải và Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.

Ngày 07/5/2016, tại Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM đã diễn ra buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp trường của Nghiên cứu sinh Nguyễn Lương Anh Tuấn với đề tài: “Ứng dụng mạng Nơron xây dựng thuật toán tự động phát hiện các trang web đánh cắp thông tin trên mạng (Phishing).

PGS. TS. Nguyễn Hữu Khương, hướng dẫn luận án cho NCS Nguyễn Lương Anh Tuấn, đọc lí lịch khoa học

NCS Nguyễn Lương Anh Tuấn trả lời các câu hỏi của Hội đồng

Mục đích chung nghiên cứu của luận án là phân tích đối tượng, xác định cơ sở lý luận, phát triển, thiết kế và xây dựng mô hình nơron mờ đáp ứng các hệ thống hoặc quá trình có các đặc trưng ngõ vào không ổn định (chẳng hạn như, phát sinh thêm các đặc trưng mới hoặc giảm bớt các đặc trưng hoặc vừa thêm vừa giảm các đặc trưng) và ứng dụng xây dựng hệ thống tự động nhận dạng trang web phishing. Đối tượng nghiên cứu chính là quá trình tự động nhận dạng trang web phishing. Để hỗ trợ cho việc nghiên cứu đối tượng này, luận án nghiên cứu các vấn đề sau: Mạng nơron, lý thuyết mờ, mạng nơrơn mờ, các trang web phishing, Web service và Add-on trong trình duyệt web Firefox.

Hội đồng đánh giá luận án

Buổi bảo vệ với sự tham dự các Thầy trong Hội đồng, Nghiên cứu sinh, Học viên và giảng viên quan tâm đã diễn ra sôi nổi, có sự tham gia tranh luận đóng góp ý kiến và được 100% thành viên trong Hội đồng tán thành. Đây là tiến sĩ đầu tiên của ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa bậc đào tạo tiến sĩ do Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM đào tạo.

Hội đồng chúc mừng tiến sĩ đầu tiên của ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa do Trường đào tạo