BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

 

 

 

 

BẢNG XẾP HẠNG VÒNG BẢNG

GIẢI BÓNG ĐÁ SAU ĐẠI HỌC MỞ RỘNG LẦN 04 – NĂM 2017

 

BẢNG A

ĐIỂM HIỆU SỐ   BẢNG B ĐIỂM HIỆU SỐ
1 Kho vận Tân Cảng 7 +6   1 ĐH GTVT TPHCM 2 6 +6
2 Vũ Hán FC 7 +6   2 Kỹ thuật Tân Cảng 6 +3
3 Office Sài Gòn 3 +3   3 Công ty BMT 6 +3
4 Học viên Bách Khoa 0 -15   4 ĐH Nông Lâm 0

-12

 

BẢNG C

ĐIỂM

HIỆU SỐ

1

Giảng viên Bách khoa

9

+11

2

ĐH GTVT TPHCM 1

6

+14

3

Học viên TĐH

3

-12

4

ĐH Ngoại thương

0

-13

 

STT MÃ TRẬN NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU
1. TK1 15/4 15h00 Kho vận Tân Cảng I A– Hạng 3 (B,C) Công ty BMT
2. TK2 15/4 15h00 ĐH GTVT TPHCM 2 I B – II C ĐH GTVT TPHCM 1
3. TK3 15/4 16h00  Kỹ thuật Tân Cảng II B – II A Vũ Hán FC
4. TK4 15/4 16h00  Giảng viên Bách khoa I C – Hạng 3 (A,B) Office SG
5. Bán kết 1 16/4 08h00 Thắng TK1 – Thắng TK2
6. Bán kết 2 16/4 09h00 Thắng TK3 – Thắng TK4
7. Tranh 3-4 16/4 15h00 Thua BK1 – Thua BK2
8. Chung kết 16/4 16h00 Thắng BK1 – Thắng BK2

 

BAN TỔ CHỨC