BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2017
GIẤY BÁO NHẬP HỌC
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO CHO:

 

Anh ( chị ):……………………………………………………………
Đã trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 ngày 16 tháng 05 năm 2017.
Đến trường Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh làm thủ tục nhập học từ ngày 01/06/2017.
Thời gian: Sáng từ 8h00’ đến 11h30’, chiều từ 14h00’ đến 16h30’.
Quy trình nhập học như sau:
Bước 1: Tại phòng Kế hoạch – Tài vụ ( tầng trệt nhà A ): Nghiên cứu sinh phải đóng học phí tối thiểu 1 học kỳ: 9.750.000 đồng (học phí một năm: 19.500.000 đồng).
Bước 2: Tại Văn phòng Viện đào tạo sau đại học, phòng D001.
–  Nghiên cứu sinh xuất trình: Biên lai thu học phí; Bằng tốt nghiệp Thạc sĩ, Đại học bản chính (sẽ trả lại sau khi kiểm tra ).
–  Nghiên cứu sinh nộp: 3 tấm hình 3×4.
Kế hoạch học tập, danh sách lớp, Nhà trường sẽ thông báo tại website www.saudaihoc.ut.edu.vn.
Chú ý: Khi nhận được giấy báo này, đề nghị Nghiên cứu sinh đọc kỹ nội dung giấy báo, chuẩn bị các điều kiện đã nêu trên và nhập học đúng thời gian quy định. Nếu Nghiên cứu sinh không nhập học trước ngày 16/06/2017 thì coi như bỏ học ( trừ trường hợp có lý do chính đáng ).
                                                                                                TL HIỆU TRƯỞNG
                                                                                       VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

                                                                           ( đã ký )

                                                                                           PGS.TS. Đặng Xuân Kiên
Quyết định công nhận trúng tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017: xem tại đây
Quyết định giao hướng nghiên cứu cho Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017: xem tại đây