BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:  355/QĐ-ĐHGTVT TP. Hồ Chí Minh,  ngày 15 tháng 07 năm 2014
THÔNG BÁO
 Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2014
__________

Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2014 như sau:

I. DANH MỤC CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO:

– Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa.

– Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí động lực gồm 4 chương trình đào tạo:

+ Kỹ thuật tàu thuỷ;

+ Khai thác và Bảo trì tàu thuỷ;

+  Kỹ thuật cơ khí ô tô;

+  Máy và thiết bị năng lượng tàu thủy.

– Chuyên ngành Khoa học hàng hải gồm 1 chương trình đào tạo: Điều khiển tàu biển.

– Chuyên ngành Tổ chức và quản lý vận tải.

– Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông gồm 2 chương trình đào tạo:

+ Xây dựng cầu hầm;

+ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố.

– Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ.

II. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO: Tập trung liên tục

III. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: Thạc sĩ kỹ thuật

IV. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 2 năm

V. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN: Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ phải có các điều kiện sau  đây:

1. Về văn bằng: Có văn bằng tốt nghiệp kỹ sư hoặc cử nhân

1.1. Ngành, chuyên ngành tốt nghiệp đại học

a. Đối tượng dự thi ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá phải tốt nghiệp một trong các ngành sau:

– Tự động hóa – Điện khí hoá & CC điện

– Điện tự động – Điện tàu thủy

– Kỹ thuật điện – Điện Tử (*) – Thiết bị vô tuyến điện (*)

– Điện tử viễn thông (*) – Cơ khí (*)

– Đo lường và điều khiển (*) – Công nghệ thông tin (*)

b. Đối tượng dự thi ngành Kỹ thuật cơ khí động lực phải tốt nghiệp một trong các ngành sau:

– Kỹ thuật tàu thủy – Cơ khí tàu thuyền (*)

– Máy tàu thủy – Điện tàu thủy(*)

– Hàng hải (*) – Cơ khí các ngành (*)

c. Đối tượng dự thi ngành Khoa học hàng hải tốt nghiệp một trong các ngành sau:

– Điều khiển tàu biển  – Khai thác vận hành tàu thủy, tàu sông (*)

d. Đối tượng dự thi ngành Tổ chức và Quản lý vận tải phải tốt nghiệp một trong các ngành sau:

– Kinh tế vận tải biển – Tốt nghiệp các ngành khối kinh tế (*)

e. Đối tượng dự thi ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông phải tốt nghiệp một trong các ngành sau:

– Xây dựng cầu đường – Xây dựng dân dụng và công nghiệp (*)

– Xây dựng đường sắt –Metro – Xây dựng công trình thủy (*)

– XD đường ô tô và đường thành phố – Bảo đảm an toàn hàng hải(*)

– Vật liệu xây dựng(*) – Địa kỹ thuật xây dựng (*)

– Tổ chức và quản lý xây dựng (*)

f. Đối tượng dự thi ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy phải tốt nghiệp một trong các ngành sau:

– Xây dựng công trình thủy – Xây dựng cầu đường (*)

– Bảo đảm an toàn hàng hải – Xây dựng đường sắt –Metro (*)

Thí sinh tốt nghiệp những ngành đánh dấu (*) phải học bổ sung chuyển đổi một số môn học còn thiếu để phù hợp với chuyên ngành đào tạo thạc sĩ theo quy định của Nhà trường. Thí sinh đăng ký dự thi phải hoàn thiện các môn chuyển đổi trước ngày 25/04/2014

1.2. Nơi đào tạo, hệ đào tạo, xếp loại tốt nghiệp: không phân biệt.

2. Về thâm niên công tác:

a. Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng kí dự thi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp.

b. Những đối tượng còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp Hồ sơ dự thi.

3. Có đủ sức khoẻ để học tập.

4. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của trường đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh.

VI.  MÔN THI: Thí sinh sẽ thi 03 môn: Toán cao cấp, Cơ sở ngành và Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

VII.  ĐỐI TƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN:

1. Đối tượng ưu tiên:

a. Người có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp Hồ sơ đăng ký dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo;

b. Thương binh, bệnh binh người có giấy chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh;

c. Con liệt sĩ;

d. Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng;

e. Người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

f. Con nạn nhân chất độc màu da cam.

Các đối tượng được ưu tiên tại mục (a) trên đây phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc biệt phái công tác của cấp có thẩm quyền.

2. Chính sách ưu tiên:

a. Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng một điểm vào kết quả thi (thang điểm 10) cho môn cơ bản.

b. Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

VIII.  HỒ SƠ DỰ THI

Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm:

a) Đơn xin dự thi (mẫu) (*)

b) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công tác (mẫu) (*)

c) Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp đại học (thí sinh tốt nghiệp hệ chuyên tu, thì phải nộp kèm 1 bản sao Bằng cao đẳng, tốt nghiệp hệ văn bằng 2 thì phải nộp một bản sao Bằng 1) (*)

d) Bảng điểm(*)

e) Giấy giới thiệu của cơ quan nơi công tác

f) Giấy khám sức khỏe (dưới sáu tháng)(*)

g) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên

h) 2 ảnh 3×4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh sau ảnh)(*)

i) 3 phong bì (có dán tem) ghi sẵn địa chỉ liên lạc(*)

Phát và nhận Hồ Sơ: Trường đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh phát và nhận hồ sơ dự thi cao học năm 2014 từ ngày 18/02/2014 đến 16h00’ ngày 25/04/2014

– Tại TP HCM:  phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo sau đại học, trường đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Số 2, đường D3, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM. Điện thoại: 08.38035341

– Tại Vũng Tàu: Trung tâm tại chức trường đại học giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh tại Vũng Tàu. Địa chỉ: Số 5/1, đường Nguyễn Thái Học, thành phố Vũng Tàu. Điện thoại: 064.3852174

– Thí sinh có thể Download Hồ sơ Hồ sơ

Lưu ý:

Đối với những đối tượng dự thi tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi phải nộp Hồ sơ và đăng ký các môn học chuyển đổi trước ngày 07/03/2014.

Đối với những đối tượng dự thi tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi phải nộp Hồ sơ trước ngày 25/04/2014.

Nhà trường chỉ nhận những Hồ sơ có đủ các mục được đánh dấu (*),  không tiếp nhận giải quyết các thay đổi, bổ sung về văn bằng, bảng điểm, đối tượng ưu tiên; … không hoàn trả hồ sơ dự thi.sau khi nộp.

IX. THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ DỰ THI:

1. Lệ phí: –  Lệ phí đăng ký dự thi: 60,000đ

–  Lệ phí thi:  120,000 đ/môn (nộp cùng Hồ sơ dự thi)

2. Ngày thi tuyển: 24, 25/05/2014

X.  KẾ HOẠCH ÔN TẬP

Nhà trường tổ chức lớp ôn tập cho tất cả các môn thi dự kiến khóa học bắt đầu từ: 03/03/2014 đến 16/05/2014.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Khoa học công nghệ và đào tạo Sau đại học, trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Số 2, đường D3, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM. Điện thoại: 08.38035341.

Nơi nhận:
– Các Sở, Trường ĐH, CĐ, Cty …
– Các đơn vị trong trường
– Lưu TCHC, KHCN&ĐTSĐH
           KT. HIỆU TRƯỞNG
          PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký) 

        PGS.TS Nguyễn Hữu Khương